Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Рішення наради при директорові 10.04.2020

Rysunok1

Педагогічним працівникам продовжити:

- дистанційний (на дому) режим роботи за затвердженим розкладом занять КЗШ № 68;

- ввести в розклад відео уроків в початковій школі математику, українську мову, англійську мову. У середній школі – українську мову, англійську мову, історію, математику, фізику, хімію, географію, біологію. У 10-11 класах - українську мову, англійську мову, історію, математику, фізику, хімію, географію, біологію, українську літературу;

- природознавство, основи здоров’я, інформатику, ЯДС, ОТМ, мистецтво та інші предмети, не вказані в попередньому пункті рішення проводити дистанційно з використанням проектної технології, при цьому надати учням конкретні інструкції щодо виконання проектів та проводити систематичні консультації. Захист проектів запланувати відеоконференцією;

- розпочати застосування відео програм для проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій на певних електронних платформах ("Zoom", "Мій клас") з метою виконання освітніх програм.