Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Список педагогів школи, які атестуються у 2019 році

№ у

системі


ПІБ


Пед. стаж


Кваліфікація


Предмет

На яку
категорію претендує

На яке
звання претендує

Дата
попередньої атестації

149305

Чудінова
Софія
Миколаївна

48

Спеціаліст
вищої
категорії

Українська мова

Спеціаліст
вищої
категорії

Вчитель методист

09.04.2014

149306

Кужева
Вікторія Володимирівна

14

Спеціаліст
першої
категорії

Математика

Спеціаліст
вищої
категорії

Не має

23.03.2012

149307

Причиська
Наталя Володимирівна

23

Спеціаліст
вищої
категорії

Трудове навчання

Спеціаліст
вищої
категорії

Старший учитель

07.04.2016

149308

Коржов
Максим Миколайович

12

Спеціаліст
першої
категорії

Географія

Спеціаліст
вищої
категорії

Не має

28.03.2014

149309

Бадян
Лариса
Романівна

33

Спеціаліст

вищої
категорії

Хімія

Спеціаліст
вищої
категорії

Старший учитель

09.04.2014

149310

Матющенко Світлана Феодосіївна

36

Спеціаліст
вищої
категорії

Зарубіжна література

Спеціаліст
вищої
категорії

Вчитель методист

09.04.2014

149311

Мацко
Світлана Володимирівна

32

Спеціаліст
вищої
категорії

Початкові класи

Спеціаліст
вищої
категорії

Вчитель методист

09.04.2014

149312

Короленко

Тетяна
Віталіївна

9

Спеціаліст
першої
категорії

Біологія

Спеціаліст
вищої
категорії

Не має

22.03.2016

149313

Кузьменко
Тетяна
Петрівна

21

Спеціаліст
вищої
категорії

Початкові класи

Спеціаліст
вищої
категорії

Старший учитель

09.04.2014

149314

Куковицька
Ольга
Миколаївна

7

Спеціаліст

Українська мова

Спеціаліст
другої
категорії

Не має

Не має

149315

Бондар
Михайло Вікторович

6

Спеціаліст

Фізична культура

Спеціаліст
другої
категорії

Не має

Не має

149316

Синичич
Вікторія
Вікторівна

7

Спеціаліст
другої
категорії

Англійська мова

Спеціаліст першої
категорії

Не має

27.03.2015

Атестація педагогічних працівників.

1Впродовж навчального року шкільна атестаційна комісія ретельно працювала, вивчаючи систему роботи педагогів, які підлягали черговій атестації. 23 березня 2017 року відбулося заключне засідання атестаційної комісії КЗШ № 68, на якому розглядалися питання присвоєння та підтвердження раніше присвоєних категорій і педагогічних звань. Цього року проведено атестацію учителів української мови та літератури Кротенко Н.В., учителів початкових класів Петричкевич Н.Я., Горобченко Н.М., Довгої А.І., Лучицької Є.А., Мильнікової Є.О., Федусової Є.С., учителя англійської мови Савченко В.Г., учителя музики Пономарьової Н.П., учителя інформатики Войтенко М.Ю., практичного психолога Кучерук О.С.

Детальніше

Про порядок надання методичних розробок претендентів на присвоєння звань

Про порядок  надання  методичних розробок претендентів на присвоєння звань:

«учитель-методист», «вихователь-методист»,«педагог-організатор-методист»,«практичний психолог-методист»,«керівник гуртка-методист» для схвалення науково-методичною радою КЗ «Інноваційно-методичний центр»

(затверджено на засідання науково-методичної ради КЗ «ІМЦ» протокол №1 від 20.01.2016)

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та змін, внесеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 №1473 та  Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 №1135, педагогічні звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист"», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка – методист» - найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти» (П.5.2 Типового положення).

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників вимога про обов’язкову підготовку власних методичних розробок педагогічним працівникам, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «методист», не передбачена. Атестаційна комісія під час атестації педагога, який має це педагогічне звання, може прийняти рішення про його відповідність раніше присвоєному, якщо він продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

Детальніше