Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Які види надлишковості присутні в шкільній освіті?

    «Змістовна» надлишковість(перевантаженість шкільних програм, перенасиченість різноманітними «заходами» тощо).

    Управлінська надлишковість(школа як надлишково керована організація)

    Функціональна надлишковість(на школу покладається виконання надмірних і не притаманних їй функцій)

    Інформаційна надлишковість(надмірні паперопотоки, дані заради даних)

    Структурна надлишковість(існують «не потрібні» структури  )

Педагогічна рада

Педагогічна рада школи як форма вдосконалення професійної компетентності вчителя

Педагогічна рада (далі – педрада) – вищий колегіальний орган управління, який реалізує вияв громадської думки педагогічного колективу.

Педрада – найважливіша і найбільш демократична форма роботи учительського колективу з метою розв’язання навчальних проблем, удосконалення навчально-виховного процесу й підвищення професійної майстерності педагогів.

Якщо представити педраду як системо утворюючий чинник розвитку закладу, тобто бачити в ній важливий засіб управління цілісним навчально-виховним процесом, то можна говорити протехнологію управління розвитком школи за допомогою системи педагогічних рад. Отже, оновлення змісту освіти слід починати з перегляду підходів до проведення засідань педради.

Технологія сучасної педради передбачає зміну стратегії управління педпроцесом таким чином, щоб учитель із «незаперечного авторитету» став уважним і зацікавленим співрозмовником і співучасником процесу пізнання.

Функції педради. Сучасна педрада є поліфункціональною. Г.Селевко пропонує наступну класифікацію функцій:

  1. Управлінська (адміністративна) функція. Поділяється на підфункції: законодавчі; наради; узагальнено-діагностичні; планово-прогностичні; експертно-контролюючі; корекційні.
  2. Методична, яка передбачає інформаційний, узагальнено-аналітичний, розвивальний, навчальний та активізуючий напрями.
  3. Виховна, поділяється на підфункції: індивідуально-формуюча; колективно-формуюча; мотиваційно-цільова; світоглядно-ідеологічна; організаційно-виховна.
  4. Соціально-педагогічна функція полягає в комунікації, координації та інтеграції зусиль, захисті дитячих та вчительських колективів, дотримання правових норм.

Детальніше

Уряд затвердив порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

Уряд затвердив перелік кваліфікацій них категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядок їх присвоєння. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109.

Перелік кваліфікацій них категорій і педагогічних звань, порядок їх присвоєння затверджені відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» та частини восьмої статті 55 Закону України «Про вищу освіту».

Слід зазначити, що відповідно до частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону Україну «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Детальніше